+1

Nog eenmaal een ondernemerslunch met de gemeente Kampen?


Aan de voorzitters van IC, OVK en VOC

De zaterdagmorgen voor Pasen geeft even de ruimte om na te denken.
Ik heb de afgelopen jaren voor ondernemers betrekkelijk veel tijd geïnvesteerd in contact met de gemeente. Na de tijdnemende exercitie met Clok, uitmondend in de bizarre evaluatie afgelopen september heb nooit meer iets van de gemeente vernomen. In ieder geval niet meer uitgenodigd voor de “ondernemerslunch” die ieder kwartaal op het gemeentehuis werd georganiseerd.

Ik heb tijdens de Tohopesate de wethouder daarop aangesproken. Hij maakt zijn excuses. Daarmee is voor mij die kous af.
Meijering vertelde mij dat er geen lunchoverleg meer komt, maar twee maal per jaar iets thematisch te beginnen met het thema agri-food. Ik heb niet doorgevraagd. Hij introduceerde mij bij het nieuwe initiatief De Hanze, dat bedoelt een ‘ondernemerskoepel’ te vormen. Afgelopen week werd ik door de gemeente uitgenodigd voor de regiodag aanstaande woensdag. Ik ben voornemens te gaan.

Ik constateer dat de gemeente graag contact wil met ondernemend Kampen maar de communicatieve vaardigheden mist daar respectvol vorm aan te geven. Daar is het economisch klimaat in de stad niet mee geholpen.
Mijn drietrapsraket namens Zzp’ers voor de gemeente is steeds geweest:
1. Zorg dat ondernemers (Zzp’ers) in de stad zichtbaar zijn. 2. Maak transparante afspraken én kom ze na. 3. Kijk over de stadsgrenzen (economische regio zwolle).

Ik ben nog steeds die mening toegedaan. Nadat de vereniging ZP Kampen is overleden is de website omgezet naar een online Zakelijk Platform dat beoogt ondernemers in de stad minimaal digitaal te verbinden, te beginnen met de nauwelijks te organiseren eenpitters.

Als jullie dat relevant vinden wil ik graag dit concept delen in een persoonlijk gesprek of een gezamenlijke meeting die ik dan vrolijk op het stadhuis organiseer en waarvoor ik de wethouder uitnodig ;-). Ik hoor het wel?

Heb gezegende paasdagen,
Henk Gosker


Diskussionen

Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.
  1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

  2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

  3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

  4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

  5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

  6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

  7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

  8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

  9. ... und neue Argumente einbringen.

  10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.