+1

5e overleg initiatiefnemers De Hanze


Er is nog geen datum geprikt voor dit vijfde overleg. Op de agenda staat het definiëren van werkgroepen en bijbehorende ambassadeurs (= trekker, voorzitter).


Discussies

 • Henk Gosker Eenpitter
  +1

  Hieronder mijn voorstel voor zeven werkgroepen met speerpunten. Aan het noemen van ambassadeurs waag ik mij niet.

  Zeven is het getal van de volledigheid. Ik heb geprobeerd aan en in te sluiten
  wat in Kampen speelt,
  wat belangrijk is voor Zzp’ers en
  hoe vooral het MKB is georganiseerd in de regio.

  170410 Vriendelijke groet, Henk Gosker

  1. De Hanze vind zichzelf uit.
  Kampen heeft veel ondernemers, ondernemersorganisaties en clubs. Wij willen hen verbinden en versterken met als doel; samen werken aan een sterke ondernemende stad. • Oprichten De Hanze

  2. De Hanze groeit
  De Hanze pleit voor een nauwere samenwerking in de stad. Alle agenda’s in de stad dienen écht op elkaar afgestemd te worden. Het gezamenlijk belang van een bloeiende economie dient daarbij leidend te zijn. De economische regio houdt niet op bij gemeentegrens. Wat geldt voor de stad, telt ook voor de regio. • Wat zijn de bestaande structuren en hoe schuiven we daarin.

  3. De Hanze ontregelt
  Wij wijzen gemeente en andere overheid op overbodige regels en zorgen er voor dat de gemeente en andere overheden samenwerken met ondernemers. • Speerpunt: ZZP (en MKB) vriendelijk aanbesteden (een euro die binnen de gemeente van portemonnee wisselt draagt dubbel bij).

  4. De Hanze innoveert
  Wij pleiten voor een gericht beleid om kansrijke en innovatieve ondernemingen te starten. Ondernemerschap moet voorts niet alleen worden gestimuleerd, maar hierin moet ook worden geïnvesteerd door samenwerking. Goed voorbeeld doet goed volgen! • Samenwerking Kennispoort • Starter ondersteuning ZZP • De agrarische sector innoveert door schaalvergroting en mechanisatie van het productieproces. • Innovatie in de zorg

  5. De Hanze vervoert
  Onze toeristen, leveranciers, afnemers en werknemers moeten niet in de file staan en goed en betaalbaar kunnen parkeren. • De logistiek is een kansrijke sector, omdat de ligging van Kampen bijzonder gunstig is. Andere sectoren profiteren van een sterke logistieke sector. • Mobiliteit Zzp’ers

  6. De Hanze werkt
  Ondernemers hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers en een vraaggericht aanbod van beschikbaar personeel. • Samenwerken met de onderwijsinstanties. • Inzet flexibele schil • Actieve deelname lokaal WerkgeversServicepunt en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt

  7. De Hanze bruist
  Een aantrekkelijk woonklimaat is een belangrijke peiler voor de economische ontwikkeling. Wij willen een bruisende (binnen)stad met een divers en hoogstaand aanbod van culturele instanties, (gespecialiseerde) winkels en recreatie. • Het stimuleren van vrijetijdseconomie biedt veel kansen voor Kampen. De rijkdom van landschap en cultuurhistorie kunnen beter voor het voetlicht gebracht worden. • De ambachtelijke Zzp’er faciliteren in de binnenstad van Hanzestad Kampen.

 1. U kunt voor of tegen het voorstel stemmen, of, als de groep dit toestaat, een volmachtiging geven zodat iemand anders voor u kan stemmen.

 2. Ook kunt u een voorstel in uw volglijst opnemen.

 3. Hier vindt u meer informatie over het voorstel.

 4. ..tags voor het voorstel toevoegen...

 5. Deel het voorstel met anderen via Facebook, Twitter of Google+.

 6. Reacties kunt u niet alleen bewerken...

 7. ...maar u kunt ook de daarbij behorende antwoorden inzien...

 8. ...of zelf een antwoord op de reactie geven...

 9. Geef uw reactie op het voorstel of reageer op andere reacties.

 10. U kunt actief deelnemen door zelf een variant op een reglement toe te voegen.