+1

17-03-28 // 3e overleg initiatiefnemers De Hanze


Het doel van dit voorstel is te inventariseren welke ideeën er leven, en of ondernemers (ook eenpitters) sympathiek staan ten opzichte van een op te richten vorm van ondernemerskoepel die de belangen van ondernemers in de gemeente Kampen behartigt. In het derde overleg van de initiatiefnemers werden missie en visie andermaal besproken en vastgesteld. Verder is aandacht geschonken aan de te volgen strategie en draagvlak.


Discussies

Er zijn geen discussies gestart.
  1. U kunt voor of tegen het voorstel stemmen, of, als de groep dit toestaat, een volmachtiging geven zodat iemand anders voor u kan stemmen.

  2. Ook kunt u een voorstel in uw volglijst opnemen.

  3. Hier vindt u meer informatie over het voorstel.

  4. ..tags voor het voorstel toevoegen...

  5. Deel het voorstel met anderen via Facebook, Twitter of Google+.

  6. Reacties kunt u niet alleen bewerken...

  7. ...maar u kunt ook de daarbij behorende antwoorden inzien...

  8. ...of zelf een antwoord op de reactie geven...

  9. Geef uw reactie op het voorstel of reageer op andere reacties.

  10. U kunt actief deelnemen door zelf een variant op een reglement toe te voegen.