+1

17-03-28 // 3e overleg initiatiefnemers De Hanze


Het doel van dit voorstel is te inventariseren welke ideeën er leven, en of ondernemers (ook eenpitters) sympathiek staan ten opzichte van een op te richten vorm van ondernemerskoepel die de belangen van ondernemers in de gemeente Kampen behartigt. In het derde overleg van de initiatiefnemers werden missie en visie andermaal besproken en vastgesteld. Verder is aandacht geschonken aan de te volgen strategie en draagvlak.


Diskussionen

Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.
  1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

  2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

  3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

  4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

  5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

  6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

  7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

  8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

  9. ... und neue Argumente einbringen.

  10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.