+1

16-03-2017 regiobijeenkomst ZPNetwerken


Leden van ZP Netwerken zijn de aangesloten verengingen in de economische regio Zwolle. Volgende bijeenkomst is 14-09-2017 in Hardenberg

Op de agenda voor 14 september komt in elke geval de komende verkiezing voor de gemeenteraden te staan. Wie aanleiding ziet op één van de onderstaande thema's te reageren, of agendapunten besproken wil hebben, kan dat hieronder doen.
Wil je je aanmelden als "eenpitter" in Kampen doe dat dan H I E R


Diskussionen

 • Henk Gosker Eenpitter
  +1

  ZPN Op 16 maart 2017 vergaderden de leden van ZP Netwerken. Leden zijn de aangesloten verengingen van zelfstandige professionals in de economische regio Zwolle. De bijeenkomst was in het Huis van de Rechters in Steenwijk. Het was mooi weer, dus de rit heen en terug was dit keer een pleziertje.
  Door Henk Gosker

  Ik geef kort de belangrijkste onderwerpen.

  1. Als twaalfde vereniging sloot vandaag Meppel zich aan. Op verzoek van de gemeente De Wolden en op verzoek van de gemeente Westerveld zijn in deze gemeenten verenigingen in oprichting die zich willen aansluiten bij ZP Netwerken.
   De gemeente Hardenberg speelt inmiddels de aanbestedingskalender door naar de Vechtdalprofessionals. De gemeente Steenwijk betrekt ZME bij het voorlichten van startende ondernemers.

  2. Komende week vergadert het bestuur met het regionale VNO-NCW
   Verder wil ZP Netwerken meer aandacht binnen het economisch onderzoek in de regio. De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van het bedrijfsleven dat ontstaan is om het bewustzijn over de regionale potentie van de Regio Zwolle (twintig samenwerkende gemeenten) te stimuleren. Statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers, brengen de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland:

  3. Ik heb uitgelegd dat ZP Kampen op dit moment wel een bestuursprobleem heeft, maar geen leden. Men gedoogt (overigens met plezier) dat ik dit jaar wel blijf komen, in afwachting van wat er gebeurt.

  4. ZP Raalte levert een kwartiermaker voor ZP Netwerken. Dit is een betaalde klus.

  5. Om de kosten van Stichting ZP Netwerken te dekken is voorgesteld €6 per jaar per lid in rekening te brengen bij de aangesloten verenigingen.

  6. Er is informatie verstrekt over de verschillende subsidies die de provincie beschikbaar heeft gesteld en waarvan door verenigingen al volop gebruik wordt gemaakt.

  7. Er is met belangstelling kennis genomen van de activiteiten omtrent het aow gat voor zzp die zich wel verzekerden, maar ziek werden.

  8. Voor wat betreft de zichtbaarheid van kwaliteit is gevraagd naar het door Kampen ontwikkelde bovenregionale smoelenboek Professioneel Nederland.Ik heb verwezen naar InCtrl de eigenaar van het label. Als voorbeeld werd genoemd dat de RABO veel specialisten inhuurt, maar niet weet wie er in de eigen regio beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt kennelijk voor gemeenten.

  9. Voor wat betreft het delen van de activiteitenagenda’s heb ik voorgesteld de agenda’s over en weer te linken met ZP Netwerken zodat verenigingen niet twee maal iets moeten invoeren.

  10. Volgende bijeenkomst is 14-09-2017
   Op de agenda komt in elke geval de komende verkiezing voor de gemeenteraden te staan.

  Wie aanleiding ziet op één van de bovenstaande thema's te reageren kan dat hieronder doen.
  Wil je je aanmelden als "eenpitter" in Kampen doe dat dan H I E R
  Voor meer informatie: Henk Gosker 06 1223 1273

  • Henk Gosker Eenpitter
   +1

   Vandaag ontving ik het verslag van het regio-overleg van donderdag 16 maart jl. en een aantal bijlagen: - overzicht van bereikte resultaten en speerpunten - financieel voorstel, met het verzoek om hier voor 1 mei a.s. op te reageren

   Twee bijlagen worden nog nagestuurd: een betreft de kwartiermaker en projectspecialisten en de ander betreft een onderzoeksrapport.

   Met dank aan Foeke Wijnia, hierbij 2 links (de eerste verwijst naar subsidiemogelijkheden en de tweede verwijst naar een interessante factsheet).
   http://www.overijssel.nl/thema's/economie/ondernemerschap/ - http://www.overijssel.nl/publish/pages/156426/factsheet_ondernemen_in_overijssel_februari_2017.pdf

   Wil jij je ook laten vertegenwoordigen? Schrijf je dan in op deze website: website

 1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

 2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

 3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

 4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

 5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

 6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

 7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

 8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

 9. ... und neue Argumente einbringen.

 10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.