+1

Vertegenwoordiging van ZP in Lunchoverleg


Het doel van dit voorstel is dat de belangen van de circa 800 in Kampen gevestigde zelfstandige professionals worden bewaakt en behartigt door vertegenwoordiging op de plek waar het gemeentebestuur en economie elkaar ontmoeten, het Lunchoverleg op het stadhuis.

Voor de zelfstandige professionals zonder personeel neemt Henk Gosker deel aan de overleggen op dit niveau. Hij volgt daarbij een duidelijke agenda die geformuleerd wordt door de discussies op dit adhocracy platform en de activiteiten die daaruit mogelijk ontstaan. Iedere vergadering is een mijlpaal.

 • Vind jij het belangrijk dat iemand jouw belangen bewaakt en jou informeert over wat er speelt? Meld je aan! Meld je aan!
 • Heb je een voorstel voor de agenda van het lunchoverleg, doe dat dan hier.
 • Heb je een mening, meng je in de discussie.
 • Blijf geen waarnemer, wordt deelnemer.

Diskussionen

Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.
 1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

 2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

 3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

 4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

 5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

 6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

 7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

 8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

 9. ... und neue Argumente einbringen.

 10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.