+1

Vertegenwoordiging van ZP in Lunchoverleg


Het doel van dit voorstel is dat de belangen van de circa 800 in Kampen gevestigde zelfstandige professionals worden bewaakt en behartigt door vertegenwoordiging op de plek waar het gemeentebestuur en economie elkaar ontmoeten, het Lunchoverleg op het stadhuis.

Voor de zelfstandige professionals zonder personeel neemt Henk Gosker deel aan de overleggen op dit niveau. Hij volgt daarbij een duidelijke agenda die geformuleerd wordt door de discussies op dit adhocracy platform en de activiteiten die daaruit mogelijk ontstaan. Iedere vergadering is een mijlpaal.

 • Vind jij het belangrijk dat iemand jouw belangen bewaakt en jou informeert over wat er speelt? Meld je aan! Meld je aan!
 • Heb je een voorstel voor de agenda van het lunchoverleg, doe dat dan hier.
 • Heb je een mening, meng je in de discussie.
 • Blijf geen waarnemer, wordt deelnemer.

Discussies

Er zijn geen discussies gestart.
 1. U kunt voor of tegen het voorstel stemmen, of, als de groep dit toestaat, een volmachtiging geven zodat iemand anders voor u kan stemmen.

 2. Ook kunt u een voorstel in uw volglijst opnemen.

 3. Hier vindt u meer informatie over het voorstel.

 4. ..tags voor het voorstel toevoegen...

 5. Deel het voorstel met anderen via Facebook, Twitter of Google+.

 6. Reacties kunt u niet alleen bewerken...

 7. ...maar u kunt ook de daarbij behorende antwoorden inzien...

 8. ...of zelf een antwoord op de reactie geven...

 9. Geef uw reactie op het voorstel of reageer op andere reacties.

 10. U kunt actief deelnemen door zelf een variant op een reglement toe te voegen.